Reflexzonetherapie

 

Tijdens en na de zwangerschap kun je last hebben van diverse ongemakken. Reflexzonetherpie helpt om deze klachten te verlichten. Ook kan reflexzonnetherapie ingezet worden om te helpen het geboorteproces te bespoedigen.

Reflexzonetherapie gaat uit van het principe dat verschillende reflexzones (met name op de voet) corresponderen met klieren, organen en andere delen van het lichaam.
Behalve op de voeten bevinden zich ook reflexzones op de handen, het hoofd en de rug. Ik pas diverse technieken toe en kan ook reflexzones van het hoofd en/of handen meenemen in de behandeling. Ik maak gebruik van het warmwaterkussen (zie massage) waarmee je tot het eind van de zwangerschap heerlijk comfortabel kunt liggen/zitten.

Het doel van reflexzonetherapie is het lichaam aan te zetten tot het verkrijgen van een natuurlijke balans (homeostase) waardoor verbetering bij diverse klachten op kan treden.
Het heeft positieve invloed op het zenuwstelsel en hormoonstelsel en geeft ontspanning en betere doorbloeding. Reflexzone behandelingen dragen bij aan het verminderen van stresshormonen (adrenaline/cortisol) en het vermeerderen van rustgevende hormonen (Oxitocine/serotonine) welke een positief effect hebben op jou en je kindje en de voorbereiding op de bevalling.

Tijdens de zwangerschap kan reflexzonetherapie verlichting geven bij klachten als:

 • Rug, schouder, nek en bekkenpijn
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Maagzuur
 • Obstipatie
 • Oedeem
 • Emotionele onbalans
 • Hoofdpijn

Na de HBO opleiding reflexzonetherapie heb ik de bijscholing reflexzonetherapie bij zwangerschap gevolgd.
Zodoende kan ik gerichter werken bij diverse zwangerschapskwalen.
Na de bevalling kan reflexzonetherapie bijdragen aan een voorspoediger herstel van je lichaam.

VERGOEDING

Ik ben lid van FAGT onder de naam Amber-Reflexzonetherapie. Therapeutische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed als alternatieve geneeswijze bij aanvullende zorgverzekering.

Contra indicaties/ wanneer behandelen niet is toegestaan:

 • Koorts en infecties
 • Griep/ernstige verkoudheid
 • Ontstekingen
 • Besmettelijke huidaandoening
 • Trombose

De praktijk is gelegen nabij de snelweg (A2)
Er is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig
Het openbaar vervoer (bus) is op 7 minuten loopafstand
De praktijk bevind zich op de eerste etage (trap)

Om aan de therapeut gestelde voorwaarden te voldoen is er een praktijk reglement dat dient ondertekend te worden bij de eerste afspraak.

PRAKTIJK REGELEMENT

1.Voorwaarden:

Reflexzonetherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Het is een goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, maar geen vervanging van reguliere zorg. Consulteer altijd een arts bij medische problemen. De natuurgeneeskundig therapeut stelt geen diagnose, maar gaat samen op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Na toestemming zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt. Een advies is altijd in overleg en moet natuurlijk wel bij u passen.

2.Reacties na behandeling:

Na de behandeling kunnen er reacties ontstaan, de reacties verschillen per persoon. Als gevolg van de behandeling kan soms hoofdpijn, rillerigheid, slaperigheid of sufheid ontstaan. Vraag naar de reacties bij uw therapeut. Reflexzonetherapie helpt de samenwerking tussen lichaam en geest te herstellen.

3.Recht op inzage:

U hebt het recht op inzage in uw dossier. U kunt schriftelijk een inzageverzoek doen wanneer u uw dossier graag wil inzien. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Voor een kopie van een medisch dossier worden kosten in rekening gebracht. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard.

4.Recht om vergeten te worden:

U heeft het recht om vergeten te worden, wanneer u overweegt om niet meer behandeld te worden en indien er geen wettelijke grond is om de gegevens te bewaren. Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan verlangen dat de gegevens verwijderd worden wanneer deze onvolledig of onjuist zijn of indien er geen ander wettelijk grond is om de gegevens te bewaren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

5.Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Indien de gegevens voldoen dan kunt u deze nota declareren bij uw zorgverzekeraar. Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars vinden plaats conform de voorwaarden van de FAGT en de betreffende zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpakket van uw afgesloten polis. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

6.Gebruik van medicijnen: 

Bent u reeds onder behandeling van een arts/ specialist/ therapeut , dan vraag ik u met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Medicijnen en/ of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/ of volgen. Veranderingen van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.

7.Beroepsvereniging:

Als Natuurgeneeskundige Reflexzone Therapeut  ben ik aangesloten bij de FAGT. Hiervoor heb ik een HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis. De Natuurgeneeskundige Reflexzonetherapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in te zien. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken. Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.

8.Inlichtingen huisarts- specialist:

Indien door u gewenst, kunt u aan uw behandelend arts mededelen, dat u een therapie volgt in een Natuurgeneeskundige Reflexzone praktijk en dit eventueel met uw arts bespreken.

9.Aansprakelijkheid:

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 3. Opdrachtnemer geeft geen geneeskundige garantie af en is niet aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
 5. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dan dit aan tijdens het aanvragen van een consult.

 10.Betalingsvoorwaarden:

Gelieve met pin te betalen na afloop van de behandeling. De factuur wordt daarna per email gestuurd.

11.Verhinderd/ annulering:

Wanneer u verhinderd bent, meld u dan minimaal 24 uur van te voren. Bij verzuim en geen bericht binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Door het maken van een afspraak verklaart u eens te zijn met deze bovenstaande voorwaarden.

Privacy beleid volgens de AVG

K.v.K. : 17280169  BTW-ID NL001691380B57

Als FAGT therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u hier nalezen. Indien u een klacht hebt en u komt er niet uit met de therapeut meld deze dan eerst bij de VBAG die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Klacht- en tuchtrecht en geschillencommissie:
www.quasir.nl
www.zorggeschil.nl